Ovo je priča o ljudima...
O sposobnim poslovnim ljudima, o njihovim dobročinstvima i zaslugama za umetnost i nauku, i priča o odličnom pivu, o tome kako je nastajalo, ali je i priča o ljubavi, o ljubavi prema radu, porodičnim vrednostima, ljudima, prema umetnosti, o ljubavi prema životu...

ISTORIJA MUZEJ